مأموریت:

ارائه پورتال، وب سایت و برنامه‌های اختصاصی و سفارشی مبتنی بر وب.

چشم انداز:

جزو 20 شرکت برتر حوزه پیاده‌سازی پورتال، وب سایت و برنامه‌های اختصاصی و سفارشی تا سال 1402.

ارزشهای سازمانی:

  • مشتری داری
  • صداقت در کار با مشتری
  • نظم و انضباط فردی
  • حفظ کرامت انسانی
  • شایسته سالاری
  • خلاقیت و نوآوری
  • برنامه محوری
  • مسئولیت‌پذیری اجتماعی